EU je zavrnila zahteve AG. - John Tschinkel

Antworten
Forum 2002 - 2013
Beiträge: 220
Registriert: So Feb 12, 2023 6:09 pm

EU je zavrnila zahteve AG. - John Tschinkel

Beitrag von Forum 2002 - 2013 »

Beitrag von Forum 2002 - 2013 » Fr 25. Apr 2014, 10:22

Abgeschickt von John Tschinkel am 06 Dezember, 2004 um 17:39:30:

Odprto pismo časopisu Gottscheer Zeitung.
Pismo št. 1

Pod naslovom "Slovenija: dobrodošla v EU", Gottscheer Arbeitsgemainschaft (AG) ponavlja svoje zahteve, ki jih je EU zavrnila kot pogoj za vstop Slovenije v Evropsko skupnost. Te zahteve so:

1. razveljavitev avnojskih sklepov
2. vrnitev premoženja razseljenim Kočevarjem
3. manjšinske pravice za Kočevarje, ki so ostali v Sloveniji

Ne glede na zavrnitev s strani EU nas vodje AG opominjajo, da je bila Slovenija do 1989 (pravilen datum je sicer 1991) del komunistične države in da bodo zato "potrebna posebna prizadevanja (te nove članice), da bi zadostila veljavnim zahodno in srednjeevropskim pravilom o pravno zaščitenih pravicah". V nadaljevanju so omenjene "preobrazba", "nove naloge" in ukinitev "še veljavnih starih zakonov iz komunističnega obdobja", kot tudi "avnojski sklepi, temelj razlastitve nemškega premoženja. In to le zato, ker so lastniki pripadali nemški narodni skupini" (glej Gottscheer Zeitung, maj 2004, stran 2).

EU ni postavila nobenih tovrstnih zahtev in je maja 2004 sprejela Slovenijo v skupnost evropskih držav, potem ko je presodila, da zakoni te države ustrezajo zahtevam za članstvo. In ko je na nepristranski način, kot je primerno za takšno združenje narodov, obravnavala zahteve AG po "obnovitvi človekovih pravic". Pri tem ni igralo nobene vloge dejstvo, da je EU vedela, od koga so prišle te zahteve: od organizacije, ki ima v svojem vodstvu bivše fanatične naciste in (do njegove nedavne smrti) visokega oficirja SS. Slednji je potem, ko je leta 1941 popeljal svoje ljudstvo v katastrofo, postal del osebja koncentracijskega taborišča Buchenwald.

Vodje AG v svoji samozaverovanosti zahtevajo nekaj, česar ni mogoče dobiti. Ne od EU in ne od Slovenije. V tej samozaverovanosti vodstvo zanemarja mnenje celotne Evropske skupnosti. Odločilo se je nadaljevati z zahtevami, ki razkrivajo njihov vztrajni ideološki predsodek, ki bo vodil le k novim trenjem in nezaupanju, namesto da bi peljal k zacelitvi ran in sodelovanju.

Zakaj je EU zavrnila zahteve AG? Odgovor izhaja iz naslednjih dejstev:

1. Avnojski sklepi

Te sklepe so uveljavili osvoboditelji Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Druge dežele, ki so bile osvobojene nacistične okupacije, so sprejele podobne zakone. Vsi tovrstni zakoni, kot tudi avnojski sklepi, so bili sankcionirani in odobreni na potsdamski konferenci leta 1945. Namen teh sklepov je bil iz osvobojenih dežel izgnati in razlastiti vse tiste, ki so sodelovali z okupatorjem. V Jugoslaviji je v to skupino spadala večina volksdeutscherjev, ki so bili državljani Jugoslavije. Tiste jugoslovanske državljane, ki so se pridružili okupatorju v boju proti osvoboditeljem, so šteli za izdajalce in jih usmrtili. Kočevarji, ki so leta 1941prostovoljno privzeli državljanstvo tretjega Rajha in zapustili svojo deželo, so odšli, pa so bili izgnani, kot del okupatorjev.

Razlogi za potrditev avnojskih sklepov na potsdamski konferenci so razvidni iz naslednjega:

V štirih letih boja zoper nacističnega okupatorja in njihove pomagače je 1,700.000 Jugoslovanov (od tega velik odstotek Slovencev) izgubilo svoja življenja. Skupno število mrtvih, ranjenih in preganjanih (v zaporih, koncentracijskih taboriščih, izgnanih ali uporabljenih za prisilno delo) je bilo okrog 3.75 milijona, torej skoraj 25% celotnega prebivalstva, ki je leta 1938 štelo 15.4 milijona ljudi. (po uradnih podatkih),

Da bi uničili odpor jugoslovanskega prebivalstva je 16. septembra 1941 nacistični okupator izdal odlok, da bo za vsakega ubitega nacistističnega vojaka usmrčenih 100 talcev in da bo za vsakega ranjenega nacističnega vojaka usmrčenih 50 talcev.

Ko se je odpor zoper okupatorja okrepil tudi v Sloveniji, je Himmler junija 1942 ukazal, da je treba vsakega podpornika partizanov takoj ustreliti, njegovo ženo poslati v koncentracijsko taborišče, otroke pa v "staro Nemčijo" na prevzgojo.

Maščevanje zmagovalcev na koncu vojne je bilo bridko. (V tem maščevanju komunizem ni odigral večje vloge). Maščevanje je bilo uperjeno predvsem proti vojakom SS divizije "Das Reich" in "Prinz Eugen", ki sta obe vneto sledili Himmlerjevim ukazom. V diviziji "Das Reich" so jugoslovanski volksdeutscherji predstavljali skorajda večino, medtem ko je bila z izjemo oficirjev, divizija "Prinz Eugen" sestavljena predvsem iz prostovoljcev iz vrst volksdeutscherjev.

Partizani so se bridko maščevali tudi domobrancem, slovenski domači gardi, ki so jo leta 1943 slovenski fanatiki prepričali, naj se postavi na stran nacistov in usmeri svoje orožje proti tistim, ki so se okupatorju uprli. Te domobrance so šteli za izdajalce, jih na hitro usmrtili in jih (poleg ostalih množičnih grobišč) vrgli v brezna Kočevskega roga. Sodelavce nacistov danes branijo vodje AG !

Ali so bili avnojski sklepi pravični? Tako so menili odgovorni v Potsdamu in enako menijo milijoni preživelih žrtev nacistične agresije. EU z vsemi njenimi članicami, med katerimi je tudi Slovenija, ne meni nič drugače. Toda vodstvo AG misli nasprotno, kar pa ni presenetljivo glede na njihov ideološki predsodek in na vse tiste bivše fanatične naciste, ki se nahajajo v njihovih vrstah kot "častni člani" in "kulturni svetovalci". Upoštevaje zgoraj navedena grozljiva dejstva je naslednji citat iz istega Gottscheer Zeitunga nezaslišano hinavski: "Volksdeutcherji, ki so jih pregnali iz Jugoslavije, so morali zapustiti deželo v neizrekljivih mukah in trpljenju– med katerim jih je na stotine izgubilo svoja življenja – pričakujejo opravičilo ali obžalovanje. Izrek mea culpa bi bil na mestu."

Vodstvo AG kaže neverjetno aroganco v prepričanju, da je svet pozabil na trpljenje in nesrečo, ki jo je nacistična oblast povzročila povsod, tudi v Sloveniji. To aroganco še povečuje njen predsednik, ki pogosto govori o tem, da je kristjan, in na isti strani v Gotcheer Zeitung pa pod naslovom "Naše mnenje" pridiga: "Treu im Glauben, Gottesfurcht zeigen …" (Zvesti svoji veri, izkazovati bogaboječnost…).

Njihov mea culpa nas takoj spomni na 7. poglavje Svetega pisma, kjer Matej pravi: " Hipokrit… Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruno v svojem očesu pa ne opaziš". Spomni nas tudi na tiste, ki so leta 1941 trdili: ťKatolicizem v notranjih vodstvenih krogih (iz katerih izhajajo sedanji "častni člani") štejejo 'za univerzalistični pogled sveta', ki mora biti uničen." (glej Frensing, str. 86).

Nam Kočevarjem je nacizem prinesel izgubo domovine, kar je bila katastrofa, toda trivialna po obsegu v primerjavi z izgubo, ki so jo utrpele druge žrtve. Mi smo skoraj vsi preživeli. Milijoni drugih niso imeli te sreče. Toda tisti, ki so kot nacisti napadli Slovenijo in preostali del države, ter tako začeli množično ubijanje, niso omenjeni v Gottscheer Zeitung. Kot tudi ne njihovi sodelavci, ki jih danes branijo vodje AG.

John Tschinkel, Vero Beach, FL, 12/6/04

Točke 2 in 3 bodo obravnave v prihodnjih pismih do Gottscheer Zeitung
Antworten